ประกาศด่วน วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 67 แจ้งเตือนไฟดับ ทั้งหมด 19 พื้นที่

Author:

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศมีความจำเป็นต้อง ดับไฟ ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟน. จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวให้กับบริเวณพื้นที่จำนวน 19 จุด ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร

– ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 35 เวลา 08.30 น. – 14.30 น.

– ถนนสุขาภิบาล 5 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 94 เวลา 08.30 น. – 14.00 น.

– ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

– ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 34 แยก 19/1 และ แยก 21 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

– ริมถนนราษฏร์บูรณะ 4 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

– ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

– ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 แยก 1 และ แยก 1-1 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

– ริมถนนพระราม 4 บริเวณ ซอยพระยาดำรงค์ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

– ริมถนนพระราม 4 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

– ริมถนนมหานคร เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

สมุทรปราการ

– ริมถนนหนามแดง-บางพลี บริเวณ ปากซอย.หนามแดง-บางพลี 6 ถึง คลองหนามแดงเตชะ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

– ถนนศรีนครินทร์ ซอยริมถนน เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

– ถนนร้านกาแฟ Amazon ถนนศรีนครินทร์ ซอยร้านกาแฟ Amazon ถนนศรีนครินทร์ เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

– ริมถนนกิ่งแก้ว บริเวณ ตั้งแต่ ซ.กิ่งแก้ว 43 ถึง ซอย กิ่งแก้ว 45 ฝกส.ปรับปรุงสายป้อน KI414 และพาดสายเพิ่ม 1 วงจร เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

– ถนนคลองเทวะคลองตรง ผู้รับจ้างปัก-ย้ายเสาไฟฟ้า เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

นนทบุรี

– ริมถนน 345 บริเวณ คลองลากฆ้อน เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

– ริมถนน 345 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

– ริมถนน 345 บริเวณ มิตรประชา เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

– ถนนท่าอิฐ-ไทรม้า ซอยณีรวัลย์ ราชพฤกษ์-ท่าอิฐ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *